Met pijn in ons hart moeten wij bekend maken dat dit tevens ons laatste nummer is. Na vele jaren heeft uitgeverij Paulus Papendrecht moeten besluiten, het uitgeven van de Lipstick Swingers definitief te staken. Er zullen geen nieuwe bladen meer worden gemaakt of gedrukt. Mocht u hierover nog vragen hebben, laat het ons dan weten via service@ls-swingers.com Wij danken alle trouwe lezers voor hun steun in de afgelopen jaren en wensen iedereen veel succes en vooral gezondheid in 2024 toe.
Wij zullen deze website nog wel even in de lucht houden zodat liefhebbers met elkaar contacten kunnen blijven aanknopen maar er zal een eind aan komen. Een trieste dag voor allen, zeker voor de uitgever van een van oudste Vlaamse en Nederlandse contactbladen.

het laatste nummer:

Wil jij de Lipstick Swingers digitaal lezen, gewoon achter je computer zonder naar de winkel te hoeven lopen? Dat kan! Als jij het blad digitaal wenst te ontvangen om de twee maanden, stuur dan het abonnementsgeld ad € 50 voor het hele jaar (!) naar IBAN rek nr NL49ABNA 0613823826 ten name van Paulus Papendrecht BV en vermeld DIGI ABO. Stuur ook je betalingsbewijs en e-mail adres naar service@ls-swingers.com en je ontvangt dan automatisch een jaar lang het blad digitaal voordat het zelfs in druk verschijnt!