Met pijn in ons hart moeten wij bekend maken dat dit tevens ons laatste nummer is. Na vele jaren heeft uitgeverij Paulus Papendrecht moeten besluiten, het uitgeven van de Lipstick Swingers definitief te staken. Er zullen geen nieuwe bladen meer worden gemaakt of gedrukt. Mocht u hierover nog vragen hebben, laat het ons dan weten via service@ls-swingers.com Wij danken alle trouwe lezers voor hun steun in de afgelopen jaren en wensen iedereen veel succes en vooral gezondheid in 2024 toe.
Wij zullen deze website nog wel even in de lucht houden zodat liefhebbers met elkaar contacten kunnen blijven aanknopen maar er zal een eind aan komen. Een trieste dag voor allen, zeker voor de uitgever van een van oudste Vlaamse en Nederlandse contactbladen.

het laatste nummer:

Door deze Lipstick Swingers website te bezoeken gaat U akkoord met de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Indien U hiermee niet akkoord gaat dan bij deze vriendelijk het verzoek om deze site te verlaten. Deze voorwaarden kunnen tussentijds wijzigen en wij zijn niet verplicht U hiervan op de hoogte te brengen. Raadpleeg regelmatig deze pagina.

– Het bezoeken of lid worden van Lipstick Swingers Magazine in een leeftijd beneden de 18 jaar in Nederland en België is verboden.
– Het plaatsen van advertenties of artikelen of andere gegevens die bij wet verboden zijn mogen niet op deze site geplaatst worden. Zoals o. m. op zoek naar minderjarigen.
– Plaats nooit een advertentie van iemand anders! Bij elke advertentie/ artikel worden IP gegevens, datum en tijd als ook een cookie bewaard. Deze gegevens worden eventueel beschikbaar gesteld aan de benadeelde personen zelf en de bevoegde instanties indien deze hierom vragen.
– Het grootschalig mailen van leden van deze site wordt gezien als SPAM en wordt niet getolereerd!
– U kunt geen enkel recht ontlenen aan het plaatsen van gegevens op Lipstick Swingers Magazine. Het plaatsen ervan gebeurd geheel vrijwillig. Indien U achteraf spijt heeft de advertentie geplaatst te hebben. Ligt dat aan Uw zelf. Per slot bent U volwassen genoeg ! Als U enige schade lijdt door het plaatsen van gegevens of het niet beschikbaar zijn van gegevens dan ligt de verantwoordelijkheid hiervan geheel bij U.
– Zijn er klachten of b.v. dat U denkt een faker te maken heeft; mail via service@ls-swingers.com
Wij proberen U zo goed mogelijk te helpen.
– Wij zijn niet verantwoordelijk voor het misbruik van de door U beschikbaar gestelde gegevens. Bij misbruik zullen wij U bijstaan in het oplossen van conflicten (zoals ook eerder vermeld). Eventueel kan er aangifte gedaan worden bij de bevoegde instanties, waarbij wij onze medewerking zullen verlenen.
Het plaatsen van foto’s, welke NIET U eigendom zijn, is een inbreuk op de auteurswet. En er kan dan door ons op verzoek aan de eigenaar van de foto’s Uw gegevens en IP-nummer worden gegeven.

De door U geplaatste gegevens op deze site zijn in principe openbaar tenzij anders aangegeven. Deze gegevens worden niet actief door ons verhandeld maar wij kunnen ook niet garanderen dat anderen deze gegevens van de site kopiëren en misbruiken. Het vermenigvuldigen, kopiëren, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of het openbaar maken van gegevens in enige vorm of op enige wijze van deze site is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de beheerder. Mocht U gegevens willen gebruiken van deze site of willen linken naar deze site meld dit dan bij de beheerder dan kan gezorgd worden dat dit in goede banen geleid wordt.

 -Het verbergen van gegevens, het onjuist verstrekken of het misbruiken ervan is reden om toegang tot de site te blokkeren en eventueel verdere stappen te ondernemen.
– Het is niet toegestaan in Uw profiel commerciële diensten aan te bieden, te verwijzen naar andere commerciële sites. Wél mag commerciële advertenties plaatsten b.v. bij de rubriek Escort
– Je bent meerderjarig in je gemeenschap en ten minste 18 jaar oud (21 jaar in bepaalde gemeenschappen);
– Je zult geen minderjarigen blootstellen aan het seksueel expliciet materiaal welke je nu te zien krijgt;
– Je vindt seksueel expliciet materiaal niet aanstootgevend of obsceen;
– Seksueel expliciet materiaal is niet obsceen of illegaal in jouw gemeenschap en je wenst dergelijk materiaal te bekijken;

Je zal het materiaal van deze website enkel gebruiken voor je eigen persoonlijke gebruik en het niet verkopen, distribueren, doorgeven of beschikbaar maken aan andere personen; 
Je verklaart deze verklaring te hebben gelezen, te hebben begrepen en stemt in met de voorwaarden.